Bastisje në Komunën e Klinës, i Dyshuar edhe Sokol Bashota