Kosova me fabrikë të asgjësimit të mishit të kafshëve të ngordhura