Fol: Qeveria për 3 muajt e parë nuk ka arrit të realizojë asnjë nga objektivat