Miu në kifle ia humb kontratën kompanisë “Beni Dona” me Komunën e Prishtinës