OEK i jep mirënjohje për kontribut Ambasadorit Cliff