Pandemia shtyen afatin për rinovimin e strehimores – 10.05.2020 – Klan Kosova