Portokalli, 24 Nëntor 2019 – Policat e postobllokut (Shtëpia e re)