Mbledhja e gjashtë e rregullt e Kuvendit të Komunës së Junikut 27.06.2014 pjesa 2