Mbledhja e shtatë e rregullt e Kuvendit të Komunës së Junikut 30.7.2014 pjesa 1