Botuesit nga Kosova, nuk eshte bere mjaftueshem, ka barriera kufitare