Play Grisaia | WongTime (Chohi Hoto) vs Havok (Kakoton Juniku) – Koihime – Okizeme #19

Okizeme #19 Monthly Tournament
Koihime Enbu RyoRaiRai Finals
Play Grisaia | WongTime (Chohi Hoto) vs Havok (Kakoton Juniku)
Aired: Sept 28th, 2019

Join Our Discord
https://discord.gg/jsQzZMG

Tournament Event Page
https://smash.gg/tournament/okizeme-19-2

Arranged by Vancouver Street Battle
http://www.vancouverstreetbattle.com/

Live Stream by Canadian Joysticks
https://www.canadianjoysticks.com

Watch us live on Twitch.tv
https://www.twitch.tv/canadianjoysticks