PRAGU I LARTË ZGJEDHOR LË JASHTË KANDIDATËT E PAVARUR

Për të qenë pjesë e parlamentit të Kosovës, partitë politike dhe individët që synojnë të jenë pjesë e Kuvendit të Kosovës, duhet ta kalojnë pragun zgjedhor prej 5%. Shumë parti e individë kanë dështuar ta kalojnë këtë prag. Presidenti Hashim Thaçi ka themeluar tashmë një nëngrup punues për ndryshimin e Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, dhe nga njoftimet për media, nuk është përmendur ulja e pragut zgjedhor, as për parti e as për individë të pavarur.

https://www.gazetaere.com/pragu-i-larte-zgjedhor-le-jashte-kandidatet-e-pavarur/