Çameria shpallet e pavarur në Hagë, përkrahet në Kosovë

Çameria është shpallur e pavarur nga Këshilli gjithëpërfshirës i popullit çam dhe arvanitas në Hagë të Holandës. Këtë vendim e kanë përkrahur degët e shotatës “Çameria”, në Shqipëri dhe Kosovës.

#KosovaPress
#KosovaPressVideos
#KosovaPressLiveStream

www.kosovapress.com

Facebook: https://www.facebook.com/KosovaPressOfficial
YouTube: https://www.youtube.com/user/KosovaPressOfficial
Twitter: https://twitter.com/@kosovapressi
Instagram: https://www.instagram.com/kosovapressofficial